Е-услуги с квалифициран електронен подпис 

Запознайте се с Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис, утвърдени със Заповед №ЗЦУ-849/20. 07. 2015 г. на изпълнителния директор на НАП.

За да бъде осигурена възможност за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП), е необходимо да бъде подадено: 

При подаване на „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице“ със заявен пълен достъп, когато лицето - автор на сертификата не е законен представител на задълженото лице - титуляр на сертификата, задължително се изисква представяне в компетентния офис на НАП на нотариално заверено пълномощно, което дава права, както за представителство пред  НАП, така и за пълен достъп до информацията, отнасяща се до задълженото лице. 

При подаване на „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ е необходимо представяне на пълномощно в компетентнтия офис на НАП.

Възможни са следните хипотези:

1. При упълномощаване

2. При преупълномощаване

3. Изисквания към пълномощното

Прекратяване на достъпа до електронните услуги на НАП с електронен подпис:

Вижте още:

==> Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис

==> Инструкции за подписване на документи в Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП

==> Списък на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис

---------------------------------------------------------------------------------------------

Други изисквания за ползване на електронни услуги на НАП с КЕП:

За да ползвате тази група услуги е необходимо:

  • да инсталирате базовите сертификати на StampIt, тъй като с тях са подписани компонентите за полагане на електронен подпис. Това можете да направите като инсталирате последователно: StampIT Primary Root CA и StampIT Qualified CA
  • да се регистрирате в портала, като попълните електронно заявление за ползване на е-услуги на НАП, (лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице):
  • Ако работите под Linux съвместима операционна система, моля следвайте тази инструкция.
  • Ако ползвате браузъра Mozilla Firefox 4 или по-висока версия и искате да ползвате успешно е-услуги и справката за здравния статус, е необходимо да направите допълнителни настройки на браузъра.

След успешна регистрация в портала ще получите достъп до персоналната ви страница „Моите е-услуги”, съдържаща историята на подаваните от Вас документи, извършени регистрации и свързаните с тях промени.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация